Vilka garantier har jag på utfört arbete?

Avtalet mellan dig som kund och Nero Bygg omfattas av Konsumenttjänstlagen vilket innebär att garanti utgår för utfört arbete upp till 2 år. När det gäller arbeten gjorda i badrum följer vi BBV’s branschregler.

Vilka garantier har jag på utfört arbete? 2017-06-27T11:21:08+00:00

Vad får jag bygga utan bygglov?

På Boverkets och Trosa kommuns hemsida kan du läsa om vilka undantag som gäller från kravet på bygglov. http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/ http://www.trosa.se/Bygga-bo/Vad-far-man-bygga-utan-lov/

Vad får jag bygga utan bygglov? 2017-06-27T11:28:13+00:00

Är det billigare att köpa materialet själv?

Du kan självklart köpa materialet själv, men om du väljer att låta oss göra det få du del av vår rabatt som vi har hos Optimera.

Är det billigare att köpa materialet själv? 2017-06-27T11:15:16+00:00

Är ni billigare att anlita än andra byggföretag?

Nej, vi ligger inte lägre i pris jämfört med byggföretag generellt. Men genom att ha minutiös planering av arbetet varje morgon och att ha en egen maskinpark undviker vi att arbeten ligger på kö. Det ger minimala ledtider, snabba leveranser och gynnar i slutänden även priset för dig som kund.

Är ni billigare att anlita än andra byggföretag? 2017-06-27T11:14:32+00:00

Hyr ni in hantverkare från utlandet?

Under sommarhalvåret har vi ibland behov av extra arbetskraft, då hyr vi in hantverkare via ett Litauiskt bemanningsföretag.

Hyr ni in hantverkare från utlandet? 2017-06-27T11:13:09+00:00

Arbetar era anställda efter kollektivavtal?

Ja, alla våra anställda hantverkare på Nero Bygg är anslutna till fackförbundet Byggnads via kollektivavtal. Vid behov hyr vi in extra arbetskraft via ett Litauiskt bemanningsföretag.

Arbetar era anställda efter kollektivavtal? 2017-06-27T11:12:38+00:00

Jag vill bygga en altan, behöver jag bygglov?

På Boverkets och Trosa kommuns hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller för altaner, uteplatser och inglasade uterum. http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/ http://www.trosa.se/Bygga-bo/Vad-far-man-bygga-utan-lov/

Jag vill bygga en altan, behöver jag bygglov? 2017-06-27T11:27:13+00:00

Hur fungerar ROT-avdraget?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av tjänsterna äger och som han eller hon bor i. Vi på Nero Bygg ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion [...]

Hur fungerar ROT-avdraget? 2017-06-27T11:08:59+00:00