Vilka garantier har jag på utfört arbete?

Avtalet mellan dig som kund och Nero Bygg omfattas av Konsumenttjänstlagen vilket innebär att garanti utgår för utfört arbete upp till 2 år. När det gäller arbeten gjorda i badrum följer vi BBV’s branschregler.

Vad får jag bygga utan bygglov?

På Boverkets och Trosa kommuns hemsida kan du läsa om vilka undantag som gäller från kravet på bygglov. http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/ http://www.trosa.se/Bygga-bo/Vad-far-man-bygga-utan-lov/

Är ni billigare att anlita än andra byggföretag?

Nej, vi ligger inte lägre i pris jämfört med byggföretag generellt. Men genom att ha minutiös planering av arbetet varje morgon och att ha en egen maskinpark undviker vi att arbeten ligger på kö. Det ger minimala ledtider, snabba leveranser och gynnar i slutänden även priset för dig som kund.

Arbetar era anställda efter kollektivavtal?

Ja, alla våra anställda hantverkare på Nero Bygg är anslutna till fackförbundet Byggnads via kollektivavtal. Vid behov hyr vi in extra arbetskraft via ett Litauiskt bemanningsföretag.

Jag vill bygga en altan, behöver jag bygglov?

På Boverkets och Trosa kommuns hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller för altaner, uteplatser och inglasade uterum. http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/ http://www.trosa.se/Bygga-bo/Vad-far-man-bygga-utan-lov/

Hur fungerar ROT-avdraget?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av tjänsterna äger och som han eller hon bor i. Vi på Nero Bygg ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion [...]