Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av tjänsterna äger och som han eller hon bor i. Vi på Nero Bygg ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Du har ett eget ansvar att se till att du har rotavdrag att nyttja. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för ROT-avdrag: www.skatteverket.se

2017-06-27T11:08:59+00:00