Faktureringen är prestationsbunden och sker enligt avtal eller efter betalningsplan.

2017-06-27T11:07:23+00:00