Avtalet mellan dig som kund och Nero Bygg omfattas av Konsumenttjänstlagen vilket innebär att garanti utgår för utfört arbete upp till 2 år. När det gäller arbeten gjorda i badrum följer vi BBV’s branschregler.

2017-06-27T11:21:08+00:00