Frågor & svar2017-07-13T09:12:05+02:00

Frågor & svar

Vilka garantier har jag på utfört arbete?2017-06-27T11:21:08+02:00
Avtalet mellan dig som kund och Nero Bygg omfattas av Konsumenttjänstlagen vilket innebär att garanti utgår för utfört arbete upp till 2 år. När det gäller arbeten gjorda i badrum följer vi BBV’s branschregler.
Vad får jag bygga utan bygglov?2017-06-27T11:28:13+02:00

På Boverkets och Trosa kommuns hemsida kan du läsa om vilka undantag som gäller från kravet på bygglov.

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/
http://www.trosa.se/Bygga-bo/Vad-far-man-bygga-utan-lov/

Är det billigare att köpa materialet själv?2017-06-27T11:15:16+02:00

Du kan självklart köpa materialet själv, men om du väljer att låta oss göra det få du del av vår rabatt som vi har hos Optimera.

Är ni billigare att anlita än andra byggföretag?2017-06-27T11:14:32+02:00

Nej, vi ligger inte lägre i pris jämfört med byggföretag generellt. Men genom att ha minutiös planering av arbetet varje morgon och att ha en egen maskinpark undviker vi att arbeten ligger på kö. Det ger minimala ledtider, snabba leveranser och gynnar i slutänden även priset för dig som kund.

Hyr ni in hantverkare från utlandet?2017-06-27T11:13:09+02:00

Under sommarhalvåret har vi ibland behov av extra arbetskraft, då hyr vi in hantverkare via ett Litauiskt bemanningsföretag.

Arbetar era anställda efter kollektivavtal?2017-06-27T11:12:38+02:00

Ja, alla våra anställda hantverkare på Nero Bygg är anslutna till fackförbundet Byggnads via kollektivavtal. Vid behov hyr vi in extra arbetskraft via ett Litauiskt bemanningsföretag.

Kan ni gamla hus och bevarande av snickerier?2017-06-27T11:12:00+02:00

Vi har god erfarenhet av finsnickeri och äldre hus. Det bästa är att rådfråga oss inför renoveringar och snickeriarbeten.

Jag vill bygga en altan, behöver jag bygglov?2017-06-27T11:27:13+02:00

På Boverkets och Trosa kommuns hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller för altaner, uteplatser och inglasade uterum.

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/
http://www.trosa.se/Bygga-bo/Vad-far-man-bygga-utan-lov/

Hur fungerar ROT-avdraget?2017-06-27T11:08:59+02:00

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av tjänsterna äger och som han eller hon bor i. Vi på Nero Bygg ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Du har ett eget ansvar att se till att du har rotavdrag att nyttja. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för ROT-avdrag: www.skatteverket.se

När betalar jag för utfört arbete?2017-06-27T11:07:23+02:00

Faktureringen är prestationsbunden och sker enligt avtal eller efter betalningsplan.

Betalar ni skatt i Sverige?2017-06-27T11:06:50+02:00

Ja, vi är ett svenskt aktiebolag och följer svenska skatteregler för företag verksamma i Sverige.

Arbetar ni miljömässigt?2017-06-27T11:06:11+02:00

Ja, vi följer avfallsförordningen och använder miljövänliga material i så stor utsträckning som möjligt.

Om jag inte är nöjd med arbetet, vad händer då?2017-06-27T11:05:40+02:00

För oss är det ytterst viktigt att du som kund blir nöjd med utfört arbete. Skulle du inte vara nöjd, så försöker vi alltid att göra vårt bästa för att du ska bli det.

Renoveringar och byggarbeten brukar alltid dra ut på tiden, kan ni uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta?2017-06-27T11:05:08+02:00

Ja, inför ett arbete får du som kund alltid en tidsuppskattning och vi är noga med att alltid hålla tidsplanen och arbetstider under projektet.

När kan jag få offert?2017-06-27T11:04:37+02:00

Vi strävar efter att komma ut och besöka dig som kund inom 2 arbetsdagar efter att du kontaktat oss. På plats är det alltid lättare att få en bild av vad du önskar ha hjälp med så att offerten blir korrekt. Därefter mailar vi dig en offert så snart vi har möjlighet.

Arbetar ni fackmannamässigt?2017-06-27T11:25:33+02:00

Ja, vi arbetar i enlighet med AMA hus och BBV’s branschregler.

Hur länge har Nero Bygg funnits?2017-06-29T17:11:30+02:00

Nero Bygg startades år 2007 av grundaren och VD Nerijus Malasevicius. Läs om hans fascinerande historia här.

Har du fler frågor?

Kontakta mig gärna så svarar jag på dina frågor!

Janne Gustafsson

070-0331462
janne@nerobygg.se